Autor

Anna Walencik-Topiłko

Doktor nauk humanistycznych, językoznawca, polonista, logopeda, metodyk diagnozy i terapii logopedycznej, wieloletni dydaktyk akademicki oraz praktykujący logopeda, autorka licznych publikacji naukowych, pomocy dydaktycznych i utworów dla dzieci (z zamiłowania i praktyki również lektorka). Specjalista w zakresie neurologopedii, logorytmiki i emisji głosu. Promotor setek prac dyplomowych, recenzent, redaktor i opiekun merytoryczny w wielu wydawnictwach specjalistycznych. Prowadzi gabinet logopedyczny, w którym na diagnozę i terapię przyjmuje pacjentów dorosłych oraz dzieci (zróżnicowane zaburzenia komunikacji językowej, w tym zaburzenia czytania i pisania).
Kosz na Zakupy