Dorota Kołpak

Rytmik, nauczyciel, logopeda (spec. neurologopedii).  Pracuje w szkole muzycznej, w poradni pedagogiczno-psychologicznej, przedszkolu terapeutycznym oraz szkole podstawowej. Łączy swoje kwalifikacje i doświadczenia, wprowadzając elementy logorytmiki do terapii logopedycznej oraz prowadząc zajęcia logorytmiczne w ramach profilaktyki logopedycznej w młodszych grupach przedszkolnych i w pracy z dziećmi ze SPE.
Kosz na Zakupy