Autor

Izabela Kuciel-Krzeczkowska

Nauczyciel wspomagający, terapeuta dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Absolwentka wczesnego wspomagania oraz edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniem rozwoju, a także oligofrenopedagogiki. Obecnie pracuje w szkole jako nauczyciel wspomagający.
Kosz na Zakupy