Autor

Marta Jarząbek

Nauczyciel w przedszkolu specjalnym oraz współorganizujący proces kształcenia w szkole podstawowej w klasach integracyjnych, terapeuta, pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog, trener uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa, autorka publikacji „Kolorowa klasa” oraz programu multimedialnego „Matematyka – terapia” (w opracowaniu).
Kosz na Zakupy